m

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Etiam posuere varius
magna, ut accumsan quam pretium
vel. Duis ornare

Latest News
Follow Us
GO UP

Pasaport

Pasaport Nasıl Alınır?

 1. Pasaport İçin Gerekli Evrakların Toplanması

Pasaport başvurunuzun kabul edilmesi için tüm evraklarınızı eksiksiz olarak teslim etmeniz gerekiyor. Hazırlamanız gereken evrakları aşağıda anlattık. Dosyanızın eksik olmadığından emin olun.

 1. Pasaportunuzun Geçerlilik Süresine Karar Verin

Bordo pasaportların minimum 6 ay, maksimum 10 yıl olan bir geçerlilik süresi vardır. Geçerlilik süresi uzadıkça devlete yapılması gereken ödemenin miktarı artar. Örneğin 2018 ücretlerine bakacak olursak:
6 aylık pasaport için 137,4 TL Pasaport Harcı + 108 TL Defter Bedeli = 245,4 TL ödemeniz gerekir. 
10 yıllık pasaport için 656  TL Pasaport Harcı + 108 TL Defter Bedeli = 764 TL ödemeniz gerekir. 

 1. Pasaport Harç ve Defter Bedellerinin Ödenmesi

Bordo pasaport alacakların pasaport defter bedeli ve pasaport harcı olarak devlete iki ödeme yapması gerekiyor. 
Pasaport Harcı – Bunu işlem bedeli olarak düşünebilirsiniz. Hangi pasaporta başvurursanız başvurun işlem bedeli sabittir.
Pasaport Defter Bedeli – Cüzdan bedeli olarak bilinir. Bunu da pasaportun geçerlilik süresi için ödediğiniz bedel gibi düşünebilirsiniz. Pasaportun geçerlilik süresi artınca defter bedeli de artar.

*  Öğrenciler harç ödemeden pasaport çıkartabilirler.

 1. Pasaport Başvurusu İçin Randevu Alın

Bordo Pasaport çıkartmak için, tüm belgeleriniz hazır olduğunda epasaport.gov.tr adresinden, size uygun konumdaki il nüfus ve ilçe emniyet müdürlüklerinin birinden, sistemdeki boş gün ve saatlerden birini seçerek online randevu almanız gerekiyor. İlla ikamet ettiğiniz bölgeden almanız gerekmiyor. 

 1. Pasaport Teslimatı

Pasaportunuz başvuru esnasında belirttiğiniz adrese kurye veya kargo ile gönderiliyor. Devlet randevu gününden sonra 5-7 iş günü içinde elinizde olacağını taahhüt ediyor. Eğer zamanınız darsa nasıl daha hızlı pasaportunuza kavuşabileceğinizi Pasaport Teslimatı bölümünde anlattık.


PASAPORT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Her şeyden önce, TC kimlik numaranız nüfus kağıdınızda yazıyor mu? Eğer yazmıyorsa pasaporta başvuramazsınız. Önce Nüfus Müdürlükleri’de nüfus cüzdanınızı yenilemeniz gerekiyor. (Yurt dışındaysanız bağlı bulunduğunuz Dış Temsilcilik’te yapabilirsiniz) Nüfus cüzdanınızın ön yüzündeki bilgilerde herhangi bir eksiklik varsa kimliğinizi değiştirmeniz gerekiyor. Fakat bağlı olduğunuz Nüfus Müdürlüğü’nden alabileceğiniz Geçici Kimlik Belgesi ile başvuru yapabilirsiniz. Eğer arka yüzündeki medeni hal, aile sıra no, cilt no, nüfusa kayıtlı mahalle ve köy hanesinin değişikliği söz konusuysa bu gibi durumlar başvuru yapmanıza engel değil. 

Bordo pasaport (umumi pasaport) çıkarmak için gereken belgeler aşağıdaki gibi;

 1. Nüfus Cüzdanının Aslı (Fotokopisini de bulundurmakta yarar var)
 2. 2 Adet Biyometrik Fotoğraf:  Vesikalık fotoğraf olmaz, biometrik fotoğraf olması şart. Sizin bir şey yapmanız gerekmiyor, fotoğrafçıya gittiğinizde “pasaport için biometrik fotograf istiyorum” demeniz kafi. Onlar zaten biliyor ve sizi yönlendireceklerdir. Baş öne eğik veya herhangi bir tarafa dönük olmayacak, nötr bir yüz ifadesiyle ağzı kapalı olarak çekilecek, beyaz ve desensiz fon kullanılacak ve  50×50 veya 50×60 mm ebatlarında olacak. 
 3. Eski Pasaportlar: Varsa daha önceden alınmış pasaportların aslı
 4. Pasaport Harcı ve Pasaport Bedeli Dekontları:  01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, talep edilen sürelerine göre alınacak defter ve harç bedellerinin ödendiğini belgelemek için dekontlar
 5. Eğer pasaport başvurusu reşit olmayan yada engelli bir birey için yapılıyorsa muvafakatname gerekir. 

Muvaffakatname çocuğun pasaport işlemlerinden haberiniz olduğunu ve izin verdiğinizi ifade eden bir belgedir. Reşit olmayanın ebeveynleri evliyse her ikisinin de muvaffakatname vermesi gerekir. Eğer boşanmışlarsa,sadece çocuğun velayetinin verildiği bireyin muvaffakatname vermesi gerekir. Ayrıca çocuğun velayetinin kendisinde olduğunu kanıtlayan mahkeme kararının aslını da getirmesi gerekiyor. Pasaport engelli bir birey için çıkartılıyorsa kanuni temsilcileri kimse, onların muvaffakatname vermesi gerekir. Eğer, engelli birey 18 yaşından büyükse ve fiziksel engeli varsa kendisi pasaport başvurusunda bulunabilir eğer engeli zihinsel ise mahkeme tarafından vasi kararı istenir. Muvaffakatnameyi, noterlerde ya da İlçe Nüfus Müdrülükleri’ndeki pasaport bürolarında düzenletebilirsiniz. 

 

Seyahat Sağlık Sigortası

 

Sigortanın Kapsamı

Madde1-Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat edenleri, seyahatlerı esnasında karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşı koruyan bir özel sigorta türüdür. 

Sigortacı, seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda, planlanan seyahat süresi dışında meydana gelmemesi kaydıyla, Sigortalı’ya, poliçede belirtilen teminatları sağlar. 

 

Sigortanın Süresi

Madde 2-Sigortanın süresi yurt dışına yapılan seyahatler için ülkemiz sınırlarından çıkıldığının pasaportla tespit edildiği an başlar, ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an sona erer. Yurt dışından yapılan seyahatler için sigorta süresi ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an başlar yine ülke sınırları dışına çıkıldığının pasaportla tespit edildiği an sona erer. 

Yurt içinde yapılan seyahatlerde ise sigortanın süresinin başlangıcı ve bitişi sigorta poliçesinde belirtilir. 

 

Asistan Kişi/Şirket

Madde 3- Seyahat Sağlık Sigortasında yer alan teminatlarla ilgili hizmetleri sigorta şirketleri verir. Seyahat sağlık sigortasında yer alan teminatlarla ilgili hizmetlerin verilmesi sigortacı tarafından gerektiğinde hizmet satın alma sözleşmeleri aracılığı ile asistan kişi/şirketlere devredilebilir. 

 

Poliçe İptali

Madde 4- Seyahat sağlık sigortası satın alan kişi, seyahate gidemediği durumda poliçe başlangıç tarihinden en geç 24 saat önce haber vermek ve poliçeyi sigorta şirketine iade etmek kaydıyla poliçesini iptal ettirerek, ödediği sigorta primini geri alır 

 

Sunulacak Asgari Teminatlar

Madde 5-Sigortalının sigorta şirketinden almış olduğu poliçeler asgari olarak aşağıdaki teminatları içermek zorunda olup, sigorta şirketleri bu teminatlarla ilgili limitleri poliçede gösterirler. 

 

Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı

Sigortalı’nın, bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket; hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile, ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını poliçe limitleri dahilinde öder. 

 

Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli

Sigortalı’nın bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket sigortalının tıbbi durumuna en uygun nakil aracıyla, en yakın sağlık kurum ve/veya kuruluşuna ulaşımını sağlar. 

 

Bulunulan sağlık kurum ve/veya kuruluşunda hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa Şirket sigortalının tıbbi durumuna uygun başka bir sağlık kurum ve/veya kuruluşuna naklini sağlamakla yükümlüdür. 

 

Sigortalının taburcu olduktan sonra ikametgah adresine nakli

Sigortalı’nın bu poliçe kapsamındaki hastalık veya yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda, seyahate devam edemeyeceğine ve ikametgah adresine dönüş için Sigortalı’nın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma aracını kullanamayacağına sigortalıyı tedavi eden doktor tarafından karar verilirse, Şirket, Sigortalı’yı poliçe koşulları çerçevesinde sigortalıyı tedavi eden doktorun belirlediği ve sigortalının tıbbi durumuna en uygun nakil aracıyla ikametgah adresine nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır. 

 

Vefat eden sigortalının nakli

Sigortalının bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması sonucu vefatı halinde Şirket; Cenazenin talep edilen adrese naklini temin eder ve oluşan masrafları öder. 

 

Verilecek Ek Teminatlar

Madde 6-Sigorta şirketleri özel şartlarında asgari teminatlar dışında ek teminatlar da verebilir. 

 

Prim Ödeme Şekli ve Ödenmemesinin Sonuçları

Madde 7- Sigorta priminin tamamının akit yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim ödenmediği taktirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz. 

 

Genel Koşullar

Madde 8- Herhangi bir talep halinde sigortacının tazminatı ödeme sorumluluğu ile sigortalının tazminat talep hakkı poliçenin koşullarına uymalarına bağlıdır. 

 

Bu Poliçe kapsamındaki talebi için Sigortalı;

 1. a) Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alır.
 2. b) Durumu Şirket ve/veya Asistan Kişi/Şirkete en kısa zamanda bildirir. Şirketin onayını alabilmek amacıyla, Şirkete ulaşılamaması durumunda, sigortalı kendisine en yakın acil sağlık kurum ve/veya kuruluşuna gidebilir. Bu durumda, sigortalı aldığı hizmetler ve durumu ile ilgili bilgileri şirkete iletir. Sigortalı olayı gösteren orjinal belge ve makbuzları Şirkete ibraz etmekle yükümlüdür.
 3. c) Şirket’e hizmetin tam olarak verilebilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgeleri (hastane raporu, reçeteler, medikal tetkik raporları, makbuzlar, faturalar v.b.) temin eder.

 

Gümrük

Gümrük Bilgileri

Her ülkenin transit geçiş amacıyla dahi olsa topraklarına sokulacak mal, eşya, tüketim malzemesi ve parayla ilgili özel kuralları bulunmaktadır. Bu kurallar özellikle eski Doğu Bloku üyesi ülkelerde (Yugoslavya, Bulgaristan, Romanya) hayli katıdır. Söz konusu kuralların bilinmesi ve bunlara uyulması, arzulanmayan durumların önlenmesi ve giriş yapılan ülkeden rahatlıkla çıkış yapılması için gereklidir. Giriş gümrüğündeki ihmal ve yanlışlıkların çıkış gümrüğünde soruna ve daha büyük sıkıntılara yol açabileceği akılda tutulmalıdır.

Gümrük formaliteleri genellikle ülkeye sokulması yasak ya da miktar olarak belli bir sınıra tabi veya sözlü ya da yazılı olarak beyan edilmesi gerekli şeyler içerir. Genelde her türlü silah, gaz tabancaları, göz yaşartıcı spreyler ve av malzemelerinin ülkeye sokulması yasaktır.

Şahsi ihtiyaca yönelik eşyanın (zati eşya) tekrar çıkarılması şartıyla ülkeye sokulması serbesttir. Şahsi ihtiyaca yönelik eşya ve malzemenin neler olduğu ve hangi miktarlarda olması gerektiği esasen uluslararası anlaşmalarla belirlenmiştir. Aşağıda bir kısmı liste halinde verilmekte olan bu eşya ve malzemeler ile miktarlarının belirlenmesinde gözetilen husus, bunların miktar, çeşit ve amaç olarak kişisel kullanıma uygun olması, ticari nitelikte bulunmamasıdır.

Gümrük Ödenmeyen Eşyalar

Giyim ve Yolculuk Eşyası
 • Yolcunun giyinip kuşanmasına mahsus eşya,
 • Yolcunun yaşantısına mahsus eşya ile seyahat eşyası,
 • Yolcu için elbiselik kumaş (en fazla 5 metre),
 • Naklihane hakkını haiz olan ve yurda kesin dönüş yapan yolcuya ait bir adet kürkten mamul giyim eşyası,

Elektronik Eşya
 • Bir adet siyah-beyaz televizyon,
 • Bir adet renkli televizyon (55 ekrana kadar)
 • Bir adet 16 ekrana kadar renkli cep televizyonu (16 ekran dahil),
 • Bir adet siyah beyaz televizyon-radyo-teyp (kombine),
 • Bir adet video kamera ve 5 adet boş video teyp kaseti,
 • Sekiz mm.ye kadar alıcı veya gösterici sinema makinası (On adet boş sinema filmi ile birlikte),
 • Bir adet slayt gösterme makinası,
 • Cep tipi bilgisayar (ana bellek kapasitesi-Ram 128 K.byte’a kadar, 128 dahil değil),
 • Portatif compact disc player,
 • Bir adet kendi ses verebilen portatif radyo ve portatif radyo-teyp (portatif radyo-teybin özellikleri Müsteşarlıkça belirlenir.)
 • Bir adet volkmen veya cepte taşınabilen küçük teyp,
 • Kasetsiz ve kartuşsuz elektronik oyun aletleri,
 • Her birinden en çok 5 er adet olmak üzere plak, teyp kaseti veya compact disc,
 • GSM-Cep telefonu (SIM kartını havi olanlar),

Müzik Aletleri
 • Armonika,
 • Mandolin,
 • Kaval,
 • Mızıka,
 • Flüt,
 • Gitar,
 • Akordeon,
 • (Her birinden birer adet olmak üzere en çok 3 adet)

Spor ve Oyun Aletleri
 • İki bölmeli bir adet kamp çadırı,
 • Sualtı sporları için bir adet dalgıç takımı (nitelikleri, aksam, ve parçaları Müsteşarlıkça belirlenir.),
 • Uçan kanatlar (bir çift),
 • Motor takılmayan cinsten şişirme bir adet bot,
 • Su sporu için kullanılan yelken tertibatlı bir adet sörf,
 • Ayak paleti (bir çift),
 • Yolcunun tek başına kullanabileceği özelliğe sahip birer adet olmak üzere spor yapmasına mahsus diğer spor alet ve giysileri (deniz
 • motosikleti ve motorlu deniz kızağı hariç),
 • Satranç takımı,
 • Dama takımı,
 • Beş adet oyun kağıdı,

Sağlık Cihazları
 • Hasta yolcuya ait yataklar,
 • Malüller için hareket ettirici tertibatı bulunan motorlu, motorsuz koltuklar,
 • Şahsi tedavide kullanılan ilaçlar,
 • Gaz maskesi ve benzeri koruyucu elbise (en çok 2 adet).
Mutfak Eşyası
 • Yolculuk esnasında kullanılacak kadar tabak, tencere, çatal, kaşık, bıçak gibi mutfak aletleri,
 • Bir adet portatif piknik ocağı,
 • Bir adet semaver,
 • İki adet termos,
 • Akü ile çalışan kahve makinası,

Tüketim Maddeleri
 • Yerli ve yabancı ayrımı yapmaksızın;
 • 200 adet sigara (1 karton) ile 50 adet yaprak sigara. Ayrıca
 • 200 gr. kıyılmış tütün ve 200 yaprak sigara kağıdı veya
 • 200 gr. pipo tütünü veya
 • 200 gr. ağız tütünü veya
 • 200 gr. tömbeki veya
 • 50 gr. enfiye,
 • Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarından satın alınmış olması halinde (a) bendinde yer alanlara ek olarak 200 adet sigara (1karton), 100 adet yaprak sigara ve 500 gr. pipo tütünü,
 • 1,5 kg. kahve, 1,5 kg. nescafe. 500 gr. çay, 1 kg. çikolata, 1 kg. şekerden mamül yiyecek,
 • 100 cl’lik bir (1) şişe ya da 75 veya 70 cl’lik iki (2) şişe alkollü içki,
 • En fazla 120 ml.lik şişeler içinde beş adet kolonya, lavanta, parfüm, esans veya losyon,

Ve Diğerleri
 • Bir adet portatif yazı makinası,
 • Bir adet fotoğraf makinası (5 adet filmi ile birlikte),
 • Çocuk yolculara mahsus bir adet çocuk arabası,
 • Çocuk yolcuya mahsus ebadına bakılmaksızın bir adet bisiklet,
 • Çocuk yolcuya mahsus oyuncaklar (en çok 10 adet),
 • Cepte taşınabilen ve pille çalışan hesap makinası,
 • Bir adet ütü (buharlı veya buharsız),
 • 1 x 1,5 metre ebadında seccade (yünlü, pamuklu veya sentetik olmak kaydıyla),
 • Bir adet el dürbünü (gece görüş dürbün ve gözlükleri ile gece görüş keskin nişancı dürbünleri hariç),
 • Bir adet masa saati,
 • Bir adet portatif gaz sobası,
 • Araçla birlikte yolculuk halinde (sadece araç sahibi veya sürücüsüne uygulanmak kaydıyla)
  1. Tornavida takımı (ayrı büyüklükte olmak üzere en fazla 5 adet),
  2. Lokma takımı (araçta kullanılan tipte olmak üzere en fazla 10 parça),
  3. Oto pompası,
  4. Akü şarj cihazı,
  5. Akü ile çalışan otomobil süpürgesi,
  6. Akü ile çalışan buzluk,
  7. Stepne dışında bir adet oto iç ve dış lastiği,
 • Yolcunun durumuna göre Gümrük Müsteşarlığının zati eşya kapsamında mütalaa edilecek diğer eşya,
 • Yolcunun beraberinde olmak kayıt ve şartıyla 1 adet kedi veya 1 adet köpek veya 1 adet kuş veya 10 adet akvaryum balığı (veteriner sağlık raporu, orijin ve aşı belgesi ile varsa kimlik ve eşgal belgesi ibrazı şartı ve veteriner kontrolü kaydıyla),
 • Öte yandan ülkeye sokulabilecek veya ülkeden çıkarılabilecek dövizle (o ülke parası dışındaki paralar) veya o ülke parasıyla ilgili özel kurallar bulunmaktadır. Genelde belli bir miktara kadar dövizin veya yerel paranın ülkelere sokulması veya çıkarılması serbesttir.
 • Ancak bu miktarların üzerindeki döviz veya yerel paranın girişte mutlaka beyan edilmesi gerekir.
 • Paranın yanısıra bazı eşyanın da ülkeye girişte beyan edilmesi gerekir. Bunların başında ziynet eşyası gelmektedir. Ayrıca, TV, fotoğraf makinası, video kamera, video oynatıcı, cep telefonu, elektrikli aletler, kamping ve spor malzemeleri ile diğer kıymetli eşyanın da gümrükte beyan edilmesi gerekmektedir. Beyan yazılı ya da sözlü olabilmektedir. Beyanın nasıl olacağı ülkeye ve eşyanın tipine bağlıdır.
 • Gümrüklerde sorunla karşılaşmamak için gereğinden fazla nakit para ve ziynet eşyası taşınmamalı ve bunlarla ilgili kurallara titizlikle uyulmalıdır.GÜMRÜK ÖDENMEYEN EŞYALAR


18 yaşından büyük yolcuya, Türkiye’ye gelişinden 2 ay önce ve 6 ay sonra posta veya hızlı kargo yoluyla gönderilen ve değeri 1.500 Euro’yu geçmeyen ve ticaret amaçlı olmayan eşyadan yüzde 10 sabit gümrük alınır (300 Euro’luk muafiyet düşülür).

Ya da 18 yaşındaki yolcunun beraberinde getireceği ve değeri 1.500 Euro’yu geçmeyen ve ticaret amaçlı olmayan eşyadan yüzde 10 sabit gümrük alınır (300 Euro’luk muafiyet düşülür).

Bu haktan yararlanabilmek için şu koşullar gereklidir:

 • Türkiye’deki kişilere posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen,
 • Yolcular beraberlerinde getirdikleri,
 • Hediye edilmek üzere getirilen ya da gönderilen,
 • Kişinin şahsına veya ailesinin kullanımına mahsus,
 • Karşılığında alıcı tarafından herhangi bir ödeme yapılmamış olan,
 • Ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen,


Bu çerçevede getirilen eşyanın toplam kıymetinin 1.500 EURO’yu aşması halinde, söz konusu eşyanın ithalinde ödenmesi gereken vergiler, yürürlükte bulunan esaslara göre tahakkuk ve tahsil edilir.

İthal konusu eşyanın kıymetinin tek başına 1.500 EURO’yu geçmesi halinde, bu eşyanın gümrük vergileri İthalat Rejimi Kararı ile belirlenen oranlara göre tahakkuk ve tahsil edilir.

Eşyaya sabit oranlı vergi uygulamadan önce, beyan sahibi bunun yerine ithalat vergilerinin uygulanmasını talep edebilir. Bu durumda eşya için ithalat vergileri tahsil edilmek suretiyle eşyanın ithaline izin verilir.

Bu çerçevede getirilen eşyanın vergi matrahının tespitinde esas alınacak kıymeti, ibraz edilen faturaya veya satış fişine göre belirlenir. Bu tür belge ibraz edilememesi veya ibraz edilen belgede kayıtlı kıymetin düşük bulunması halinde, eşyanın kıymeti idarece tespit edilir.

DÖVİZ GİRİŞ – ÇIKIŞ

 • Yolcular, sınırsız miktarda Türk parasını ve dövizi beraberlerinde Türkiye’ye getirebilirler.
 • Yolcular, en çok 5.000 ABD doları karşılığı Türk parasını yurt dışına çıkarabilirler.
 • Yolcular, 5.000 ABD doları veya eşiti nakit diğer dövizleri beraberlerinde yurt dışına çıkarabilirler.
 • Dışarıda yerleşik kişiler ile yurt dışında çalışan Türk uyruklu kişiler, yurda girişlerinde beyan etmiş olmak, Türkiye’de yerleşik kişiler ise bankalardan döviz satın aldıklarını belgelemek kaydıyla 5.000 ABD doları veya eşitini aşan miktardaki nakit dövizi beraberlerinde yurt dışına çıkarabilirler.
 • Bankalar vasıtası ile yurt dışına Türk parası ve döviz transferi serbesttir.
 • Yolcular, beraberlerindeki kendilerine ait değeri 15.000 ABD dolarını aşmayan ve ticari amaç taşımayan ziynet eşyası niteliğinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyayı yurda getirebilirler ve yurt dışına çıkarabilirler. (Daha fazla değerdeki ziynet eşyasının yurt dışına çıkarılması, girişte beyan edilmiş olmasına veya Türkiye’den satın alınmış olduğunu belgeleme şartına bağlıdır.)
 • Türkiye’den yapılacak bir ihracatın bedeli olarak, peşin ödeme yapmak üzere efektifi beraberinde getiren yolcuların, yurda girişte bunu deklare etmeleri ve belgelendirmeleri gerekir